Dichter in Beeld is actief. Een aantal projecten lopen nog en daarover zijn regelmatig nieuwe dingen te melden. We willen dat graag op deze pagina doen.
Leo Herberghs Poëzieprijs nummer 5 op 19 mei 2018 Schunck* Heerlen 
Op 19 mei 2018 vindt de vijfde en laatste uitreiking plaats van de Leo Herberghs Poëzieprijs. Houd de middag op die dag vast vrij in uw agenda. het evenement zal in het Glaspaleis Schunck* in Heerlen worden gehouden. we starten om 13.30 uur. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd.  DiB attendeert u voorts op de onderstaande sponsoractie. 
Leo Herberghs Poëzieprijs voor Frans Budé
Dichter Frans Budé (Maastricht 1945) is de winnaar geworden van de Leo Herberghs Poëzieprijs 2018. Eerder werd hij uitgereikt aan Kreek Daey Ouwens, Emma Crebolder, Maria Barnas en Ben Zwaal. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden en de opdracht een korte dichtregel te schrijven voor het poëziepad in Voerendaal. 
Over Budés poëzie merkt de jury op: ‘Door het eindeloos gevarieerd woord- en beeldspel ontsnapt de dichter aan tijdelijkheid. Opvallend in zijn werk is de grote aandacht voor de fijnste en kleinste elementen in omgeving en landschap’.
De prijs wordt door de Stichting Dichter in Beeld uitgereikt op zaterdag 19 mei 2018. Om 13.30 uur bent u van harte welkom in Schunck te Heerlen. We ontvangen u dan met een kopje koffie, thee of een glaasje fris. Uiteraard is er ook literaire taart. Het literair programma begint om 14.00 uur.

Het organiseren van een dergelijke prijs blijkt toch duurder te zijn dan vooraf was bedacht. Vooral ook omdat Dichter in Beeld een extra stam heeft willen realiseren. Een poëtische boom gewijd aan een gedicht van Leo Herberghs zelf. Ook een kleine documentaire over Leo Herberghs door Lars Konings was vooraf niet begroot.
Dichter in Beeld heeft hiervoor extra subsidie gevraagd. Maar we willen ook particuliere sponsoren proberen te bewegen een donatie te doen ten behoeve van dit project. Vandaar onderstaande donoractie. U verdient met uw bijdrage de poëtische eeuwigheid, een culturele aflaat. Gezegd zij hier ook dat DiB de status van ANBI heeft, waardoor uw gift, hoe prozaïsch, een fiscale en culturele aftrekpost is.
Poëziepark Kerkrade 13 maart 2018
Op 13 maart 2018 werd het poëziepad in Kerkrade in gebruik genomen. Een (foto)verslag daarvan gelieve u hiernaast aan te treffen. Klik op de link Poëziepark Kerkrade en u komt op de betreffende pagina. Dat geldt ook voor de gedichten. Onder de link Gedichten poëziepad Kerkrade gelieve u de gedichten die op de zuilen zijn aangebracht aam te treffen.

misschien ook interessant

terug naar boven