Laatste nieuws
Op deze pagina willen we u graag informeren over onderhanden projecten, over evenementen of projecten die net afgesloten zijn. Het laatste nieuws dus van Dichter in Beeld.
2019
Dichter in Beeld
Stichting Dichter in Beeld is een stichting die zich ten doel stelt om dichters en hun gedichten een fysieke plek te geven in het straatbeeld en landschap.
2010
Bestuur Dichter in Beeld
Het bestuur van Dichter in Beeld wordt gevormd door Sander Bisscheroux (voorzitter), Gert Boonekamp en Gijs van Elk (secretaris/penningmeester).
2010